Welcome to RidesManiac

English |

| Nederlands

You can find here anything you want to know about rides and amusementparks.
Je vind hier alles wat je maar wilt weten over attracties en pretparken.

We have technical and practical information.
We hebben technische en praktische informatie.

Just choose quick your language, and let the ride begin!!!
Maak nu snel uw keuze wat betreft de taal, en laat de rit beginnen!!!

Tested with Netscape 4.7 & 6.2 & 7.0, Internet Explorer 5.0 & 5.5 & 6.0 and Opera 5.12 & 6.04
Getest met Netscape 4.7 & 6.2 & 7.0, Internet Explorer 5.0 & 5.5 & 6.0 en Opera 5.12 & 6.04